ENCOMAT

Фирма Encomat е създадена през 1994 г. и е специалицирана в конструирането и производството на товаро-пътнически асансьори и работни платформи с електрозадвижване.
Тези съоръжения са незаменим помощник в строителството – допринасят за повишаване на безопасността и значително намаляване на разходите, като заместват кулокран и традиционните скелета.

Продуктова гама:

Работни платформи за дейности по фасадата до 30 м дължина , 100 м височина с максимален товар до 3600 кг;
Товароподемници с максимален товар до 1500 кг, височина до 100 м и неограничен брой стопове за етажите.

Всички съоръжения се самонадграждат (самонадстрояват), което прави изключително лесен техния монтаж и демонтаж.