LINGL

Създадена преди 70 години фирма Lingl междувременно се превърна в световен лидер в проектирането, производството и пласмента на комплектни заводи иотделни машини и съоръжения за керамичната промишленост.

Продуктова гама
Комплектно оборудване – автоматика, както и отделни машини и съоръжения като грайфери, различни модели сушилни, тунелни пещи, товарещо-разтоварващи и опаковачни съоръжения на заводи за производство на керамични тухли, керемиди, фасадни облицовъчни плочи, изделия от каменина и огнеупорни материали.