PEDAX

PEDAX е световен лидер в производството на машини и съоръжения за арматурни заготовки. Наследила и доразвила най-доброто от създадената през 1926 г. Peddinghaus, днес Pedax предлага пълната гама от огъващи и режещи машини, изправящо-режещи автомати, автомати за изработка на бигли и автомати за рязане на арматурна стомана.

Продуктова гама:
І. Машини за автоматична обработка на арматурна стомана от кангал (производство на бигли, прави пръти и прави пръти, огънати в единия край)

1. АВТОМАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИГЛИ, TWINMASTER 8 S за автоматична обработка на арматурно желязо от кангал с диаметър от 5 – 8 mm при обработка на едно желязо и 5 – 6 mm при едновременна обработка на две железа

2. АВТОМАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИГЛИ, TWINMASTER 12 S за автоматична обработка на арматурно желязо от кангал с диаметър от 5 – 12,7 mm при обработка на едно желязо и 5 – 10 mm при едновременна обработка на две железа

3. АВТОМАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИГЛИ, TWINMASTER 16 X за автоматична обработка на арматурно желязо от кангал. От 6 – 16 mm Ø за обработка на едно желязо и от 6 – 12,7 mm Ø за едновременна обработка на две железа,

4. АВТОМАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИГЛИ С ДВЕ ОГЪВАЩИ ГЛАВИ И СЕРВО-ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАДВИЖВАНЕ, TWINMASTER 16 III за автоматична обработка на арматурно желязо от кангал с диаметри от 8 – 16 mm за обработка на едно желязо и от 6 – 12 mm за едновременна обработка на две железа.

5. АВТОМАТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИГЛИ С ДВЕ ОГЪВАЩИ ГЛАВИ И ХИДРАВЛИЧНО ЗАДВИЖВАНЕ, TWINMASTER 16 II за автоматична обработка на арматурно желязо от кангал с диаметри от 6mm до 16mm или обработка на две железа от 6mm до 12mm

6. ИЗПРАВЯЩО РЕЖЕЩА МАШИНА АВТОМАТ UNICUT 12 / 14 / 16 XV за автоматична обработка на арматурна стомана от кангал с диаметър от ø 6-12 mm, диаметър от Ø6 мм до 14 мм, диаметър Ø6 мм до 16 мм.

ІІ. Машини за обработка на прътова арматурна стомана:

1. Машина за рязане на арматурна стомана SIMPLEX : МОДЕЛ 35 EV – до Ø 32 мм, МОДЕЛ 45 EV до Ø 45 мм, МОДЕЛ 60 EV – до Ø 60 мм

2. Машина за огъване на арматурна стомана SPECIAL с щифтово управление: МОДЕЛ 32 S до Ø 32 мм, МОДЕЛ 42 S до Ø 42 мм, МОДЕЛ 50 S до Ø 50 мм, МОДЕЛ 60 S до Ø 60 мм

3. Машина за огъване на арматурна стомана PERFEKT с компютърно управление: МОДЕЛ 32 СС до Ø 32 мм, МОДЕЛ 42 СС до Ø 42 мм, МОДЕЛ 50 СС до Ø 50 мм, МОДЕЛ 60 СС до Ø 60 мм

4. Автоматична линия за двойно огъване на арматурна стомана с една подвижна и една стационарна огъваща машина PERMATIC: МОДЕЛ 42 N до Ø 42 мм, МОДЕЛ 60 N до Ø 60 мм

5. Автомати за мерене и рязане на арматурна стомана METAX G и METAX GECO за едновременно измерване и рязане на прътова стомана с дължина 12 м.

6. Мерещо-режещ автомат за арматурна стомана COMBILINE G с дължина на прътите до 12 м. Комбинира се с машина Permatic за двойно огъване.

7. Мерещо-режеща машина за арматурна стомана SHEARLINE с ширина на ножа от 90, 120 или 150 мм.

ІІІ. Машини за изработка на армопакети за пилоти

1. Машина за изработване на армопакети за пилоти PILEMASTER с максимална дължина на армопакета 12 м и 3 модификации: с диаметър на армопакета от Ø 150 до 1100 мм, с диаметър на армопакета от Ø 200 до 1500 мм и с диаметър на армопакета от Ø 400 до 2000 мм