VITARI

Vitari S.p.a. – член на групата EUROLLS и традиционен производител от основаването си през 1925г. на машини за обработка на стоманена тел.

В номенклатурата на машините за обработка на тел се включват:
Машини за изправяне и рязане на студено валцована и оребрена или гладка стоманена тел – серия NR.Скорости от 30 до 120м/мин. Диаметри на обработваната тел от 4мм до 16мм.

Машини за производство на вериги- серия MC и SH2 с различни размери на звената с производителност до 200 звена/мин. Обработва тел с 2мм до 26мм.

Машини за производството на плетена оградна мрежа – серия MG и TR. Производителност до 290 кв.м/час. Обработва тел с 0,5мм до 4,5мм

Машини за производството на пирони – серия SIN и VR. Производителност до 2000 пирона в минута. Диаметри на обработваната тел от 0,6мм до 10,0мм.

Машини за производството на бодлива тел серии BVM и BVR. Диаметри на основния тел – от 1,6мм до 2,8мм; диаметър на телта за бодлите – от 1,6мм до 2,5мм. Производителност 27 до 35 м/мин.

Машини за производството на закачалки за дрехи – серии GR1/N. Производителност 35 до 50 бройки/минута. Диаметър на тела от 2,0мм до 3,0мм