SCHLATTER

Машини за заварени мрежи от арматурно желязо;
Индустриални мрежи.