COMBILINE G с дължина до 12 м

Мерещо-режещ автомат за арматурна стомана COMBILINE G с дължина на прътите до 12 м. Комбинира се с машина Permatic за двойно огъване.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подвижен напречен склад за прътов материал:
Брой на боксовете 5, 7, 10
Дължина на пръта m 12
Устройство за подаване, измерване и рязане на материала:
Дължина на измерване m 12
Скорост на изтегляне m/s 2,5
Широчина на лентата за издърпване на желязото: mm 140
Номинална мощност на рязане kW 1150
Широчина на ножа mm 150
Разпределителен канал с възможност за въртене на двете страни m 12
Позициониращ ролков канал с два подвижни и един фиксиран стопери. Дължина m 12
4-звенни сектори за събиране на материала с електропневматични стопери:
Дължина m 12
Брой стендове 16
Верижен транспортьор:
Дължина m 12
Брой сектори за събиране на материала m 8
Товароносимост за един сектор kg 800
Съоръжение за двойно огъване Permatic:
Oбща дължина m 14
Дължина на ролковия път m 12
Max. разстояние между двете машини от център до център m 11
Min. разстояние между двете машини от център до център m 1,35

Капацитет на срязване и огъване:

Пръти Ø 50* 40 36 32 28 25 20 16 14 12 10 8
Брой на прътите, които едновременно могат да бъдат срязвани 1 2 2 3 4 4 6 7 8 10 12 14
Брой на прътите, които едновременно могат да бъдат огъвани 1 1 2 3 3 3 4 5 6 10 9