EUROLLS линия за студено профилно валцоване

EUROLLS предлагат доказани решения с линията LGV за студено профилно валцоване.
Общи технически параметри на машината:

Входящ диаметър на желязото : 5.5 mm – 14 mm (опционално > 19.5 mm)

Изходящ диаметър на желязото : 4 mm – 12 mm(опционално 3.40 mm – 18.00 mm)

Макс. работна скорост: 12 m/s

Cassettes Редукцията на диаметъра се осъществява посредством касети Eurolls

Серво-мотори с инвертор и честотен контрол

Инсталирана мощност : 132 kW (опционално > 250 kW)