Vitari BVM

Машина за бодлив тел Vitari BVM
В номенклатурата на машините за обработка на тел се включват:
Машини за производството на бодлив тел серии BVM и BVR. Диаметри на основния тел – от 1,6мм до 2,8мм.
Диаметър на телта за бодлите – от 1,6 мм до 2,5 мм. Производителност 27 до 35 м/мин.