Технологични линии за изтегляне, калиброване и оребряване на арматурно желязо